Kalender

Är Du en förening i Holmsjö och vill Du ha med något i vår kalender? Kontakta i så fall: Björn Ericsson (bjorn.j.ericsson@telia.com)

KALENDER


OBS! Föreningens årsmöte, som planerats till den 17 maj,

har flyttats till söndagen den  18 augusti kl 15!

                                                   Söndag den 23 juni                      Gudstjänst i Sillhövda kyrka kl 10.30

Måndag den 24 juni                     Tipspromenad i Bredasjön kl 18.30-19.30

Måndag den 1 juli                         "Berättelser under Eken". Vi har berättarkväll på ön kl 18. Åsa Hallin

                                                      från Vissefjärda berättar. Kaffestugan är öppen. Se nedan

Onsdag den 6 augusti                    Lovaktiviteter för barn 6-12 år. Samling vid Allhallen. Vi träffas kl 10

                                                      och håller på till kl 12

Söndag den 11 augusti                  Karlskrona - Växjö järnväg fyller 150 år! Mer information kommer.

Söndag den 18 augusti                  Hembygdsföreningens årsmöte kl 15 på Hembygdsön. Se nedan


 

Inbjudan

Härmed inbjuds medlemmar i Holmsjö hembygdsförening till stadgeenligt årsmöte


Tid:        Söndagen den 18 augusti 2024 kl 15.00

Plats:      Hembygdsön

Program: Stadgeenliga årsmötesförhandlingar.

               Årets Holmsjöbo 2023

               Förtäring från Café Näckrosen

Välkommen

Styrelsen för Holmsjö hembygdsförening


För att underlätta planeringen vill vi gärna ha föranmälan om deltagande senast den 14 augusti till Ingrid 0733 829 487 eller ingrid.mattisson@telia.com

Måndag 1 juli kl 18.00


Åsa Hallin från Vissefjärda berättar historia, historier, sägner och folktro.


Hembygdsön i Holmsjö

Broavgift 50 kr

Café Näckrosen har öppet


Kontakt: Ingrid Mattisson 0733 829 487

ingrid.mattisson@telia.com

www.holmsjo.se

STÅENDE PROGRAM

Tipspromenader i Bredasjön

Ni vet väl om att tipspromenaderna börjar? De börjar i Bredasjön varje måndag kl 18.30 - 19.30 med början den 1 april och håller på till och med den 19 augusti.

Holmsjö Hembygdsförening, info@holmsjo.se.