Nyheter

Under 2022 har vi haft 21 625 besök på vår hemsida!!!

Nytt rekord för besök!

Tack alla som hjälpt till med detta! Björn


Så har "tisdagsgruppen" haft sitt andra möte!

Gruppens 80+are genomförde en slyrensning på parkeringen och ön. Här kommer några bilder.

Nästa arbetsdag blir den 13 juni då vi samlas på marknadsplatsen för att fördela arbetsuppgifter.


Föreningens årsmöte avhölls den 26 maj på Hembygdsön!

    Under inledningen av mötet valdes Nils Jedhammar till ordförande för årsmötet.

    Efter genomgång av verksamhetsberättelse, fastställande av resultat- och balansräkning och revisionsberättelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

    Till ordförande för verksamhetsåret 2023 omvaldes Ingrid Mattisson.

    Som ersättare för Anna-Christina Ericsson och Marina Jönsson invaldes Tyra Lykken och Sara Wiktorsson.

    Övriga styrelsemedlemmar, suppleanter och revisorer omvaldes, alternativt kvarstår under 2023.

    Efter avtackningen av Anna-Christina, som suttit i styrelsen i 47 år (varav 46 år som sekreterare) - avtackning av Marina Jönsson kommer att ske vid ett senare tillfälle - avslutade ordförande årsmötet.

    

Anna-Christina Ericsson avtackas efter sina 47 år i styrelsen!

Efter mötet presenterade ordförande styrelsens val av årets Holmsjöbo 2022!

Det blev Nils Jedhammar!

"För mångårig verksamhet i styrelsen och som byggledare för föreningens bygg- och renoveringsprojekt"

Gökotta på Hembygdsön!

Den 18 maj kl 8 samlades några morgonpigga för att fira årets gökotta på ön. Grillen var tänd och vi grillade våra medhavda korvar (med lite varierande resultat). Vi fick tillfälle att lyssna på göken som var vänlig nog att höras från norr! När klockan närmade sig nio dök det upp lite fler personer och när vår andakt började kl 9 var vi ett tjugotal som samlats.


Som väl alla märkt är våren på gång, trots minusgrader på nätterna! Men Holmsjö Vårmarknad gick av stapeln den 22 april och Valborg firades den 30 april, dock med vissa komplikationer! Några företagare i Holmsjö ville sponsra ett fyrverkeri som vi haft förr, fastän hembygdsföreningen tidigare beslutat att inte ha fyrverkeri! Styrelsen ändrade sig och förberedde för att ha fyrverkeriet. Men eftersom det var så kort förvarning för omgivningen att det skulle bli fyrverkeri, blev det en del protester, så styrelsen beslöt att spara fyrverkeriet till 2024 istället - och då informera i god tid! Därför blev det lite rörigt på Valborg. Vissa ville absolut inte betala entré när det inte var fyrverkeri - men eftersom entréavgiften strukits då det inte skulle vara något fyrverkeri, blev det en del intressanta diskussioner!


Här kommer i alla fall lite bilder från Marknaden och från Valborg!

VALBORGSFESTEN

Foto: Lena Andersson

I februari lämnade Karlskrona kommun ut ett förslag till hastighetsplan för mindre orter. Hembygdsföreningen och samfällighetsföreningen (fd Vägföreningen) har gjort ett gemensamt svar på denna plan.

Bilaga 2

Bilaga 1

Bilaga 3

Men som tur är slutar regnen nuförtiden utan att vi behöver skaffa en "ark"! Så här såg det ut den 28 januari.

Efter 10 dagars regnväder har alla sjöar ökat sin yta, så även Holmsjön!

Här kommer några bilder från den 17 januari. Det har även varit ganska blåsigt!

Saleboda kapell har nu lämnats som kyrkolokal efter beslut av församlingen och godkännande av Lunds stift. Den Så kallade "avsakraliseringen" skedde den 8 januari i närvaro av kontraktsprost Henrik Lindén, tf kyrkoherde Ulrika Persson och Joakim Persson. Ett 30-tal församlingsbor närvarade. Här kommer lite bilder från dagen.

SALEBODA KAPELL EN GRÅMULEN SÖNDAG I JANUARI

Kyrkvärd Björn Ericsson           Kh Joakim Persson             Kontraktsprost Henrik Lindén

Tf Kh Ulrika Persson

Margaretha Wirén Johansson   Uttågsprocessionen börjar

avtackas efter sin mångåriga

verksamhet i kapellet

Och lämnar ett tomt altare efter sig

Foto: Lena Andersson

Holmsjö Hembygdsförening, info@holmsjo.se.